Δείγματα του Portfolio μας

Η Veneto Γραφικές Τέχνες αναλαμβάνει το σχεδιασμό και εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών, λογότυπου, εταιρικής ταυτότητας, διαφημιστικών εντύπων, flyer, αφισών, ετικετών, αυτοκόλλητων, βιβλίων και ότι έντυπο μπορεί να μας ζητηθεί.